Proses Ne Demek?

Proses, işlem bütünlüğü olarak da kısaca tanımlanabilmektedir. Daha geniş bir tanımla, girdileri alıp süreç içerisinde gerekli olan kaynaklar kullanılarak çıktıya dönüştürülmesini sağlayan aktiviteler olarak proses ne demek sorusuna yanıt verilebilir. Süreç anlamına da gelen bu kavram, girdi- çıktı şeklinde aşamalardan oluşsa da; bir işlemin girdisi bir diğerinin çıktısı olabiliyor. Ayrıca, prosesler, kullanılan işletmelerde bir ya da daha fazla fonksiyona sahip olabilmektedir. Tanımlanabilen, yenilenebilen ve kontrol altında tutulabilen aktiviteleri kapsamaktadır. Siz de proses ne demek diyorsanız detaylı bilgiye https://www.stendustri.com.tr/proses-otomasyonu/proses-nedir-h95383.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Proses Ne Demek ve Proses Sistemi

Bakıldığı zaman, prosesin üç farklı niteliği söz konusudur. Yeniden üretim, geri bildirim(feed back) ve yinelenebilir olması en önemlileri. Endüstri 4.0 sisteminde de önemli bir yere sahip olan proses sayesinde bilgi birikimi elde edilebilmektedir. Bu birikim ile de yeniden üretim aşamasına gerekli katkılar sağlanır. Belirtilen geri bildirim niteliği ise prosesin devamlılığını sağlarken, geliştirilmesinde de önemi büyüktür. Üçüncü olarak, işlem bütünlüğü olarak da adlandırılmasından anlaşılabileceği üzere, proses sürekli devam eden bir sistem. Değişiklik olmadığı ve işletmeye uygun olduğu sürece tekrar edilebiliyor.