Tükenmişlik Sendromu Nedir?

Tükenmişlik sendromu günlük yaşantımızda toplumda giderek yaygınlaşan ciddiye alınması gereken bir sorundur. Kişinin yaşadığı başarısızlık sonucunda yıpranıp, enerji ve gücünün azalmasına bağlı olarak iç kaynaklı meydana gelen tükenme durumuna tükenmişlik sendromu denir. Tükenmişlik sendromu duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere 3 boyutta incelenir. Tükenmişlik bir hastalık olmayıp sendrom durumudur. Bu nedenle bu rahatsızlık tıbbi bir hastalık gibi görülmemelidir. Tükenmişlik sendromu yaşayanların büyük bir bölümünde depresyon görülür.

Tükenmişlik sendromu ilk kez 1974 yılında Herbert Freudenberger tarafından tespit edildi. Günümüzde tükenmişlik sendromunun kabul gören tanımını Maslach Tükenmişlik Ölçeğini geliştiren Christiana Maslach yapmıştır. Maslach tükenmişlik sendromu için “işi gereği insanlarla yoğun bir ilişki içerisinde olan bireylerde görülen duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissi” olarak tanımlamıştır. Tükenmişlik sendromu aniden ortaya çıkmaz. Sendrom yavaş ve sinsi gelişir. Belirtiler ortaya çıktığı anda bu sendromla başa çıkmak için girişimlerde bulunmak gerekir.

Belirtilerin iyi bilinmesi, zamanında teşhis edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması tedavi sürecinde çok önemlidir.