Eş Tayini Yapabilme Şartları Nelerdir

Sözleşmeli personelin, eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için;

a) Bakanlığın o il’de boş pozisyon ilan etmiş olması,

b) Pozisyonunun vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmış olması,

c) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu belgelemesi gerekir

A) Her iki eş Sağlık Bakanlığı bünyesinde ise 1 yılı doldurunca tayin isteyebilirler
B) Eşi Sağlık Bakanlığı bünyesinde dışında ise 1. yılı doldurunca tayin isteyebilmesi için eşinin mutlaka kadrolu olması gerekiyor.
C) Eşi özel sektörde 4-A’lı ise eşinin 4. yılını tamamlaması ve kesintisiz 720 gün SSK primi olması gerekiyor.
D) Eşi Sağlık Bakanlığına bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa 1. yılını doldurunca tayin isteyebilir.
E) Eşi YÖK’e bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa, eş tayini isteğine red cevabı gelir.

Eşlerden her ikisinin de sözleşmeli personel olması halinde üst durumda olan eşin çalıştığı il’e öncelikle bakılarak diğer eşin görev yeri D ve C hizmet grubunda bulunan eş’e bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak, eşlerden biri 5 veya 6 ncı hizmet bölgesinde ise pozisyon ve standardın uygun olması halinde diğer eş bu il’e atanabilir.

-Başvurular her ayın ocak ve temmuz aylarında açıklanır
-başvurunun kabul edilip ancak pozisyon yetersizliği durumunda kura çekilir ve red alması durumunda bir sonraki kura dönemde şartsız(kurasız) yerleştirilir.(asker ve polis eşleri icin gecerli)
-Her iki eşinde aynı kuruma bağlı olması durumunda ilk 4 hizmet bölgesinde görevli ise 5 veya 6 ıncı bölgede çalışan eşin görevli olduğu bölgeye tayini yapılır
-TSK,Emniyet ve Engelliler önceliklidir

UYARI: Görev yeri değişen personel her yılın kasım ayınınilk haftasında mazeret durumunu bildirmesi gerekir aksi takdirde personelin görev yeri değişebilir.
eğer görev yeri 5 ve 6 ıncı bölgede ise değiştirilmez ancak değilse eski yerine gönderilir ve yeniden sözleşme yapılır

NOT: Görev yeri değişen sözleşmeli personelin eski sözleşmesi iptal olup yeniden 3+1 olarak sözleşmeli göreve başlar

eş durumu tayini onaylananların kayıt için istenen belgeler tıklayın

-Eşi Sağlık Bakanlığı bünyesinde ise 1 yılı doldurunca tayin isteyebilir.
– Eşi Sağlık Bakanlığı bünyesinde dışında ise 1. yılı doldurunca tayin isteyebilmesi için eşinin mutlaka kadrolu olması gerekiyor.