1. Ana Sayfa
  2. Bilgi
  3. İletişim araçlarını nasıl kullanmalıyız?

İletişim araçlarını nasıl kullanmalıyız?

featured

Kişiler arasında aktarılmak istenen, duygu, düşünce, deneyimlerin sözlü, sözsüz veya yazılı yolla aktarılmasıdır. İletişim tek taraflı değildir. Monolog ile değil diyaloglarla kurulur. İletişimde jestler, mimikler, hareketler de önemli yer tutar. Sağlıklı bir iletişim kurabilmek için doğru beden dili kullanılmalı ve kalabalık laflar edilmemeli, açık olunmalıdır. İletişim kurarken karşındaki kişinin anlayabileceği şekilde olmalı, anlaşılır ve tutarlı olunmalıdır. İyi bir iletişim kurabilmek için sadece iyi anlatıcı değil iyi bir de dinleyici olunması gerekir. Diyaloglarla kurulan iletişim sözlü veya yazılı olduğunda buna sohbet denilir.

 İletişim Aracı Nedir?

 İletişim araçları iletilen bilginin alıcıya aktarılmasını sağlayan aletlere, araçlara denilir. İletişim araçları değişken, dinamiktir. İnsanlığın ilk günlerinden bugüne sürekli değişmiş ve değişmeye de devam etmektedir.

 İletişim Araçları

 İletişim araçları beş ana gruba ayrılabilir:

 1.Görsel iletişim araçları

 2.Dokunsal iletişim araçları

 3.İşitsel iletişim araçları

 4.Kitle iletişim araçları

 5.Telekomünikasyon iletişim araçları

 Birinci grupta yer alan görsel iletişim araçları, görüntü kullanılarak iletinin aktarılmasını sağlayan araçlardır. Günümüzde bu gruba giren iletişim araçları şunlardır: Afiş, broşür, kitap, televizyon, internet, telefon vb.

 İkinci grup olan dokunsal iletişim araçları ise doğrudan dokunma duyusu kullanılarak yapılan iletişimdir. El sıkışmak, sarılmak, tokalaşmak gibi hareketler dokunsal iletişim araçlarıdır.

 Üçüncü grup olan işitsel iletişim araçlarında ise doğrudan işitme duyusu kullanılır yani başrol kulak denen organa aittir. Bu iletişim sözlü iletişimi de içinde barındırır. Korna, zil, herhangi birisinin sesi bu grubun araçlarıdır. Aynı zamanda telefon, televizyon, radyo gibi işitsel özelliği olan araçlar da işitsel iletişim araçları grubunda yer almaktadır.

 Dördüncü grup olan kitle iletişim araçları ise radyo, telgraf, televizyon, bilgisayar, internet, telefon gibi araçları içerir.

 Son grup olan telekomünikasyon iletişim araçlarının ilki olarak elektrikli telgraf örnek verilebilir. Bu grup teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan iletişim araçlarından oluşmaktadır. Yine aynı şekilde bilgisayar, internet, telefon gibi araçlar da bu grupta yer alan iletişim araçlarıdır.

 Gazete, telgraf, daktilo, internet, televizyon, telefon, radyo, kitaplar, ansiklopediler, resimler, afişler, broşürler iletişim araçlarıdır.

 İletişim Araçlarının İşlevleri

 -Eğlendirici, zevk vericidir,

-Toplumsaldır,

-Kültürel değerleri vardır,

-Siyasaldır,

-Bilgi vericidir. Tüm bu iletişim araçlarını kullanırken aşırıya kaçmamalı, teknolojinin zararlı yönlerinden uzak durmalı, faydalı yönlerine yaklaşılması gerekir.

Yorum Yap

Yorum Yap